Naše služby

Elektroinštalácie silnoprúdu

Poskytujeme široký rozsah činností :
– rozvody a prípojky NN,VN
– vnútorne a vonkajšie rozvody NN,VN
– elektroinštalácie priemyselných hál, bytových objektov a rodinných domov
– elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov
– zásuvkové rozvody a systémy vnútorného i vonkajšieho osvetlenia s možnosťou systému riadenia osvetlenia
– Inteligentné elektroinštalácie domácnosti
– meranie a regulácia – MAR
– podlahové vykurovanie, ochrana odkvapov proti zamŕzaniu, ochrana vonkajších plôch pred ľadom a snehom, dodávka a montáž elektrického podlahového vykurovania
– hromozvody pasívne a aktívne – montáž, opravy a uzemňovacie siete
– oprava a údržba elektrických zariadení
– výroba elektrických rozvádzačov
– východzie revízie a revízie el. zariadení

V rámci plnenia zákazky poskytujeme resp. zabezpečujeme:
Oživenie systému
Skúšky zariadení
Zaškolenie obsluhy
Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
Spracovanie prevádzkových predpisov
Východiskovú revíziu