Naše služby

Inteligentné domy

V dnešnej dobe sa čoraz viac dostáva do popredia pojem inteligentné inštalácie prípadne inteligentné domy.

Pri klasickej elektroinštalácii je kabeláž vedená od ističa k svetlám cez vypínače, ktoré slúžia na zapínanie a vypínanie príslušného svietidla alebo svetelného okruhu. Zásuvkové okruhy sú vedené od ističa k príslušným zásuvkám bez vypínania. Základné funkcie ako lokálne spínanie svietidiel a rozvod napätia v zásuvkách rieši klasická elektroinštalácia dostatočne. Problém nastáva, ak požadujeme od našej inštalácie väčší komfort, príkladom je ovládanie osvetlenia z viacerých miest.

V klasickej inštalácii pre spínanie jedného svetelného okruhu zo 4 miest potrebujeme použiť dva striedavé spínače (radenie 6) a dva krížové spínače (radenie 7). Je teda nutné pomerne zložito prepojiť všetky spínače a správne ich zapojiť do silového obvodu, za použitia pomerne značného množstva silových vodičov. Všetko ovládanie je zaistené priamo v silovom obvode.

Jedna spoločná centrálna funkcia pre vypínanie viacerých svetelných okruhov – v inštalácii so spínačmi radenia 1, 5, 6, 7 apod. – je úloha dokonca neriešiteľná.

Princípom inteligentnej inštalácie je využitie dátovej zbernice a inteligentných prvkov riadiaceho systému pre ovládanie zariadení. V tomto prípade sa na ovládanie zariadení používajú slaboprúdové tlačidlá alebo inteligentné ovládače priamo na zbernici. Jednotlivé zariadenia ako svetlá, zásuvky a iné sa zapínajú a vypínajú jednak manuálnym povelom z ľubovoľného miesta, ale tiež je možné zariadenia zapínať a vypínať na základe údajov z rôznych snímačov, na základe časových nastavení a podobne.

V inteligentnej inštalácii nie je elektrická príslušnosť jednotlivých ovládacích prvkov k odpovedajúcim svetelným okruhom daná priamym silovým prepojením, ale softwarovým priradením týchto snímačov k akčným prvkom, ktoré budú vykonávať vopred naprogramované príkazy.

Vzájomná komunikácia neprebieha silovým spínaním, ale predávaním telegramov s potrebnými informáciami po zbernici, napr. slaboprúdovým káblom s dvomi pracovnými vodičmi. Potom je však jednoduché nielen ovládať jednotlivé svetelné okruhy, ale vytvárať aj centrálne funkcie.

Inteligentná inštalácia, to však nie je len ovládanie svetla. Inteligentný dom znamená komfort, zábavu, bezpečie, skvelý dizajn a jednoduché ovládanie. Šetrí čas aj spotrebovávanú energiu, zjednodušuje a spríjemňuje život v dome, zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.

Inteligentná elektroinštalácia zabezpečuje ovládanie pre:

Osvetlenie – vnútorné aj vonkajšie osvetlenie možno pohodlne ovládať lokálne, centrálne, alebo automaticky podľa pohybu alebo prítomnosti, svetelné scény zaručia príjemné prostredie s potrebným osvetlením stlačením jediného tlačidla na vypínači alebo diaľkovom ovládači

Žalúzie, rolety, markízy
– žalúzie, rolety alebo markízy možno ovládať časovým programom, v závislosti od denného svetla, alebo manuálne podľa vašich požiadaviek. Automatické ovládanie zaisťujú tiež snímače vetra, intenzity denného svetla a dažďa, ktoré napríklad v prípade zlého počasia uvedú tieniace prvky do bezpečnostnej polohy.

Vetranie
– podľa požiadaviek manuálne alebo automaticky na základe údajov od snímačov kvality vzduchu je možné otvárať alebo zatvárať okná, prípadne zapínať ventilátory centrálneho systému vetrania.
Vykurovanie a chladenie – podľa využitia a individuálnych požiadaviek je možné individuálne regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach.

Riadenie spotreby energií
– automatické využívanie výhodných taríf pre výkonovo náročné spotrebiče, monitorovanie spotreby a možnosť vypínania jednotlivých spotrebičov či okruhov. Riadenie výkonu kotla alebo klimatizácie podľa požiadaviek na dodávku tepla alebo chladu.

Tepelná pohoda
– systémy vykurovania, chladenia, vetrania a ovládania žalúzií navzájom spolupracujú a zaisťujú príjemnú tepelnú pohodu pri optimálnom využití energií.

Časové riadenie
– časové riadenie osvetlenia, vykurovania, žalúzií, roliet, domácich spotrebičov, záhradnej techniky a pod. podľa časových spínačov alebo udalostí.

Bezpečnosť – vlámanie, požiar, dym, únik plynu alebo vody možno včas rozpoznať a nahlásiť. Kamera pri vstupných dverách vám prezradí, kto pred nimi stojí.

Vizualizácia
– odchádzate z domu alebo idete spať a inteligentný systém vám prezradí, ktoré okná alebo dvere a sú otvorené. Z jedného miesta viete ovládať všetky funkcie domu, prezerať záznamy a udalosti, ktoré sa vo vašom dome udiali.

Na dovolenke
– simulácia prítomnosti v dome rozsvecovaním alebo zhasínaním svetiel, pohybom žalúzií alebo roliet, ak ste dlhšie mimo domu.

Ozvučenie
– hi-fi komponenty môžu byť len v jednej miestnosti, ovládané v ďalších miestnostiach panelmi v stene alebo diaľkovým ovládačom. V celom dome môže znieť rovnaká, alebo v každej miestnosti iná hudba podľa Vášho priania. Svoje obľúbené CD už nemusíte stále prenášať.

Výhody inteligentného domu:

-jednoduchá inštalácia
-zníženie množstva káblového vedenia
-jednoduchšie a menej nákladné zmeny či rozširovania
-schopnosť vzájomnej komunikácie rôznych systémov v dome
-decentralizovanosť – systém funguje ďalej aj v prípade poruchy jedného v prvkov inštalácie
-úspora energií a nákladov

Inteligentné systémy prinášajú na jednej strane komfort a pohodu, na druhej strane optimálnym riadením pomáhajú šetriť energie.