O nás

Kto sme

Spoločnosť ELPOR s.r.o. zameriava svoju činnosť predovšetkým na oblasť projektovania, komplexných dodávok elektrosystémov, servis plynových kotlov, systémov riadenia technologických procesov a budov, montážnych prác a údržby. Realizovala projekty v rámci celej Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Poľska a Maďarska. Vďaka kvalitným službám a precíznej práci zamestnancov sme získali dôveru a spokojnosť zákazníkov. Naše realizácie sú spoľahlivé a cenovo dostupné. Spoločnosť ELPOR s.r.o. sa snaží realizovať svoje zákazky v najväčšej kvalite a vo vysokom štandarde

Flexibilita a predovšetkým kvalitná práca vykonávaná kvalifikovanými pracovníkmi, sú základom nášho úspechu. V dlhodobom horizonte plánujeme aj naďalej udržiavať a hlavne zvyšovať odbornosť svojich zamestnancov v oblasti elektrických inštalácií, pestovať individuálny prístup ku klientom s cieľom uspokojenia doterajších a získavania nových zákazníkov.
Pre spoločnosť ELPOR s.r.o. je spokojnosť klientov a poskytovanie služieb na vysokej úrovni tým najdôležitejším hnacím motorom, cieľom a motívom pre skvalitňovanie služieb dnes i v budúcnosti. Vďaka spokojnosti klientov, pre ktorých spoločnosť doteraz pracovala, sa jej pôsobenie na slovenskom a zahraničnom trhu sa spoločnosť neustále rozširuje a hlavne zlepšuje. Naše diela sú nie len zárukou kvality, ale spĺňajú aj kritériá estetickej a vysokej úžitkovej hodnoty.

História

ELPOR s.r.o. vznikla vo októbri 2012, transformáciou z firmy Ján Oravec – ELPO, ktorá svoju činnosť začala už v roku 1998 so zameraním na elektroinštalačné práce a bleskozvody.

V priebehu existencie si firma dokázala vybudovať stabilné miesto na slovenskom stavebnom trhu a rozšíriť svoje aktivity aj o stavebno-obchodnú činnosť, výrobu rozvádzačov, projekčnú činnosť, vykonávanie odborných prehliadok a montáž elektrických zariadení (do 52 kV)

  • 2014 – Realizácia projektov v rámci celej Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Poľska a Maďarska
  • 2012 – Prechod na ELPOR s.r.o.
  • 2006 – Spokojní klienti v Rakúsku
  • 2003 – Pôsobenie po celom Slovensku
  • 2001 – Založenie živnosti Ján Oravec – Elpor

Montážne práce sú vykonávané pracovníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax a všetky oprávnenia požadované slovenskou a európskou legislatívou. Nákupom  moderných technológií, materiálov a ďalším zvyšovaním kvalifikácie máme snahu udržať si stabilné postavenie na domácom trhu a expandovať na zahraničné trhy.
Silnou stránkou ELPOR s.r.o. sú aj technickí pracovníci zabezpečujúci projektovanie, skúšky, oživenie a uvedenie do prevádzky, ako aj revízie a spracovanie revíznych správ.

Našou filozofiou je maximálna serióznosť obchodných vzťahov, profesionálny prístup a zodpovednosť za dodané služby.

Veríme, že naša ponuka Vás zaujme a že kvalitou, pružnosťou a výhodnými obchodnými podmienkami Vás presvedčíme o dlhodobej obchodnej spolupráci.

Spokojní klienti