Naše služby

Elektroinštalácie slaboprúdu

Naša firma ako odborník na riešenia Vašich špecifických podmienok v špecifickom prostredí v spolupráci s expertnými dodávateľmi Vám navrhne optimálny systém na kľúč.

Technológie, ktoré integrujeme do systému:

EZS – Zabezpečovacia signalizácia EZS, slúži na ochranu majetku pomocou vyhodnocovacej ústredne a pohybových priestorových detektorov. Pri ochrane objektov sa používajú pasívne infračervené detektory ( PIR ), mikrovlnné ( MW ) a kombinované detektory ( PIR+MW ) rôznych kategórií s možnosťou odoslania signálu narušenia na stálu službu (PCO) alebo SMS správa na Váš mobilný telefón. Naša firma Vám ponúka systémy EZS od špičkových svetových výrobcov.

EPS – Elektrická požiarna signalizácia slúži k včasnému rozpoznaniu príznakov požiaru, zvukovej a optickej signalizácii tohoto stavu a prípadnej aktivácii príslušných požiarno-bezpečnostných zariadení (únikové východy, VZT, odvetrávanie a pod.).

PS – Prístupový systém (vstupný systém) zahrňuje obmedzenia voľného a nekontrolovateľného pohybu osôb vo vyhradených priestoroch a zamedzí vstup nepovolaným osobám. Súčasne monitoruje pohyb zvolených osôb so zisťovaním ich prítomnosti či neprítomnosti v určenom priestore. K tomuto je možné zadávať viacúrovňové prístupové práva v ľubovoľnom počte užívateľských časových zón.

CCTV – Kamerové systémy.Zabezpečovacie kamerové systémy sú spoľahlivou prevenciou proti krádežiam.
Ponúkame:
Externé kamerové systémy
Interné kamerové systémy
Mestské kamerové systémy

Kamerový systém vám umožní prezeranie, nahrávanie a diaľkové monitorovanie vašej firmy, obchodu, kancelárie, domu atď. Vybraný objekt môžete monitorovať aj diaľkovo cez telefónnu linku, počítačovú sieť prípadne internet. Vždy budete vedieť, čo sa v ňom práve deje.

DT – Domáce telefóny a videovrátniky, prispievajú k bezpečnosti a komfortu objektov. Audio a video systémy pre jedného aj viacerých účastníkov.

ER – Požiarny a evakuačný rozhlas, ozvučenie priestorov. Súčasťou systémov elektrickej požiarnej signalizácie je aj optická a akustická signalizácia detekcie požiaru alebo úniku nebezpečných látok. V aplikáciách, kde je potrebné varovať obyvateľov alebo pracovníkov hovoreným slovom s upresnením druhu poplachu ( požiarny, evakuačný ) alebo v priestoroch, kde nie je možné použiť zvukové sirény vzhľadom na ďalšie podobné systémy ( sirény na zariadeniach, vyhlasovanie obedňajšej prestávky ) alebo v priestoroch, kde má zariadenie slúžiť na ozvučenie priestorov a zároveň na vyhlásenie požiarneho resp. evakuačného poplachu (reštaurácie, penzióny, hotely, výrobné haly ) nájdu uplatnenie práve nami ponúkané systémy

SK– Štruktúrovaná kabeláž. Štruktúrovaný kabelážny systém je z hľadiska použitia na prenos dát (počítačová sieť, internet), hlasu (telefonizácia) a obrazu (kamerové systémy, televízia) univerzálny. Používateľ si môže ľubovoľne zvoliť, ktoré prípojné miesto (telekomunikačnú zásuvku) bude na akú službu využívať. Rovnako môže kedykoľvek svoje rozhodnutie zmeniť a službu predefinovať v rozvádzači jednoduchou zmenou v prepojovacom poli.
Kategórie:
Category 5 (Cat 5) – 100 MHz
Category 6 (Cat 6) – 250 MHz
Category 7 (Cat 7) – 600 MHz
Enhanced Category 5 (Cat 5E) 100 MHz, prenos 1GBase-T
Category Augmented 6 (Cat 6A) 500 MHz, prenos 10GBase-T

Optické siete – Pre výstavbu optických sietí ponúkame komplexné riešenia, zahŕňajúce nasledujúce služby: Inštalácia a montáž optických káblov v rôznych prostrediach (vzduch, zem, murivo, …)
Ukončovanie a spojovanie jednovidových a mnohovidových optických vlákien zváraním
Meranie optických vlákien (káblov)