Naše služby

Uvedenie kotlov do prevádzky a servis

Výhody pravidelnéj údržby plynových kotlov u Kotolnika
Ročné prehliadky, či  pravidelná údržba plynových kotlov je v Bratislave  často podceňovaná, pritom  profesionálna údržba  kotola nie je  časovo ani cenovo náročná, v rámci našej akcie si môžete dohodnúť  servis plynového kotla v Bratislave a okolí  napríklad so súdom a ušetriť + budete mať dopravu zdarma .Nepodceňujte pravidelnú údržbu plynového kotla,  nevystavujte sa zbytočnému riziku poškodenia vášho kotla a hlavne  Vašeho zdravia  a bezpečnosti v domácnosti.
Úspora plynu
Nechajte si od nás plynový kotol vyladiť k maximálnej efektivite a ušetríte za plyn. Pravidelnou prehliadkou kotla zaistíte jeho funkčnosť s najnižšími nákladmi. Už mnoho našich zákazníkov v Bratislave  sa o tom presvedčilo. Neplaťte zbytočne! Pravidelný servis plynového kotla od firmy ELPOR s.r.o.  Vám ušetrí peniaze!!!
Pri atmosférických kotloch (klasický plynový kotol a turbo kotol) Vám skontrolujeme:
 • celkový stav kotla
 • kontrola prívodu plynu
 • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
 • kontrola plynotesnosti plynového rozvodu v kotle
 • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlačovanie vykurovacieho systému
 • kontrola elektrickej časti kotla
 • kontrola a prípadné dotlačovanie expanznej nádoby
 • vyčistenie hlavného horáka a elektród
 • kontrola zapálenia horákov, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
 • kontrola a vyčistenie výmenníka TÚV
 • kontrola funkcie trojcestného ventilu
 • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
 • kontrola horčíkovej anódy zásobníka, celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke.
 
Pri kondezačných kotloch :
 • kontrola celkového stavu kotla
 • kontrola prívodu plynu
 • kontrola odťahu spalín, manostatu ventilátora, spalinového termostatu
 • kontrola plynotesnosti plynového rozvodu v kotle
 • kontrola hydraulickej časti kotla, tlakového poistného ventilu, dotlačovanie vykurovacieho systému
 • kontrola elektrickej časti kotla
 • kontrola a prípadné dotlačovanie expanznej nádoby
 • vyčistenie hlavného horáka a elektród
 • kontrola zapálenia horákov, nastavenie tlakov plynu, kontrola výkonu
 • kontrola a vyčistenie výmenníka TÚV
 • kontrola funkcie trojcestného ventilu
 • kontrola funkcie zmiešavacieho ventilu nízkoteplotného vykurovania
 • kontrola funkcie všetkých regulačných a zabezpečovacích prvkov
 • kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému, kontrola funkcie odvzdušňovacieho ventilu
 • kontrola horčíkovej anódy zásobníka
 • celková funkčná skúška kotla, vypísanie protokolu o prehliadke
 • kontrola a nastavenie spaľovania emisných hodnôt CO2
    Záručný a pozáručný servis plynových kotlov: Junkers, Buderus a Wolf.
    Uvedenie kotlov do prevádzky, poskytujeme záručný aj pozáručný servis na plynové kotly, zabezpečíme ročné revízie a servisné prehliadky na plynové kotly.