Naše služby

Fotovoltaika - solárne články

1. Výstavbu malých fotovoltaických elektrární na kľúč:
Žiadosť o preverenie možnosti pripojenia
Žiadosť o pripojenie prevádzkovateľovi sústavy
Vyhotovenie projektovej dokumentácie
Realizácia diela
Inštalácia monitorovacieho systému
Revízna správa
Žiadosť o skúšobnú prevádzku
Záručný, pozáručný a informačný servis

2. Výstavba solárnych parkov
Prevádzame kompletné dodávky montážnych prác pre investorov ale aj pre subdodávateľov, ktorý si zabezpečujú vlastnú technológiu.
a. montáže konštrukcii a panelov
b. montáž a oživenie DC časti a NN rozvodov
c. montáž VN rozvodov s pripojením do siete
d. montáž uzemňovacej sústavy
e. inštalácia monitorovacieho systému
f. inštalácia zabezpečovacieho systému elektrárne

3. solárne systémy-termické slnečné kolektory
Najčastejšie sa slnečné kolektory používajú na tieto účely:
a. príprava teplej úžitkovej vody (TÚV)
b. prikurovanie budov
c. ohrev vody v bazénoch
d. priemyselné teplo

4. Solárne osvetlenia
Viacúčelové osvetlenie solárneho systému vynikajúcich výkonov v solárnom osvetlení ulíc, diaľnic, ciest a osvetlení priestoru